برخی از پروژه های در حال اجرا

...

عملیات تکمیلی زیرسازی، روسازی و ساخت ایستگاه های حد فاصل گرمسار تا تهران

طول مسیر: 114 کیلومتر (تهران – گرمسار)

اهم فعالیت ها :

تکمیل تونل های شرقی و غربی ایستگاه تهران – ایستگاه تهران

سکو و گالری های شمالی و جنوبی جوانمرد قصاب -ایستگاه ری جدید

سپرکوبی و ساخت دیوار حائل ده خیر – پل محمدآباد قرچک زیرگذر باقرآباد

زیرگذر داوودآباد -پل قاسم آباد – سکو و سایبان ایستگاه ورامین - پل قلعه سین

پل محمدآباد پیشوا -ایستگاه امامزاده پیشوا – پل قلعه بلند – ایستگاه گرمسار

...

مطالعه و رفع گلوگاههای ظرفیتی و ارائه خدمات مشاوره در امور زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

این پروژه دراین مرحله شامل 3 بخش می باشد :

1- اجرای خط دوم بطول 1905 کیلومتر در مجاورت خطوط موجود

2- عملیات روسازی بطول 400 کیلومتر

3- احداث واریانت کمربندی بطول 127 کیلومتر

اطلاعات بیشتر
...

مطالعه و رفع گلوگاههای ظرفیتی و ارائه خدمات مشاوره در امور زیربنائی اداره ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات بیشتر
...

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث مرکز بهره برداری خط لوله ساری و مرکز پشتیبانی کیاسر

پس از اتمام فاز مطالعات، نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های ساری و کیاسر در حال اجرا میباشد؛ برخی از فعالیت های پروژه شامل: ساختمان نگهبانی وسردرب، ساختمان اداری-رفاهی و مخابرات، اتاق دیزل و برق، پمپ خانه، انبار کالاهای مازاد، پارکینگ ماشین آلات سنگین، پایپ رک، سوله انبار عمومی، سوله انبار پروژه، سوله انبار پارکینگ و تعمیرات و محوطه سازی در سایت ساری و همچنین ساختمان های واحد اقامتی، ساختمان سرایداری و محوطه سازی سایت کیاسر میباشد.

...

راه آهن سراب - بستان آباد

در راستای اتصال شهرستان سراب به شبکه ریلی کشور اجرای قطعه 1 این طرح به طول 15 کیلومتر از ایستگاه بستان آباد از دی ماه 97 آغاز گردید. مهندسین مشاور صحن بوستان طراحی مسیر و ابنیه فنی و همچنین نظارت در حین اجرا را بر عهده دارد.برآورد عملیات خاکی این مسیر بالغ بر 1.5 میلیون متر مکعب و مسیر دارای تعداد 35 دستگاه پل و آبرو و 3 عدد تقاطع غیر همسطح و یک عدد تونل می باشد..

...

مشاور کارفرما در استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات ارتباطی و علائم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

با توجه به اهمیت نگهداری تجهیزات ارتباطی و علائم الکتریکی در سطح مطلوب در شبکه حمل و نقل ریلی و انجام تعمیرات مرتبط ، این پروژه تعریف شده است . در این پروژه می بایست ، نیازهای مهندسی اداره کل برآورد شده و بر اساس ضوابط و معیارهای علمی – کاربردی و به صورت قابل انجام سیستم مطلوب تعریف و با تأیید کارفرما اجرا گردد . محدوده خدمات نت شامل انجام فعالیتها شناسایی و مطالعه اولیه ، شناخت ، کارشناسی از سطح پایه یا عملیاتی تا سطح عالی یا برنا مه ریزی و پژوهش با ابزارهای متداول رایانه ای ، اولویت بندی اجرا همراه با ارائه برنامه زمانی برای هر فاز و در نهایت ارایه سیستم مورد نیاز و قابل اجرا در اداره کل می باشد .