صلاحیت ها و گواهینامه ها

کسب تجربه به همراه تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش فنی و تخصصی و توانمندی های مهندسی در این شرکت موجب گردیده است که مهندسین مشاور صحن بوستان علاوه بر دریافت گواهینامه خدمات مدیریت طرح ( MC ) موفق به احراز صلاحیت های حرفه ای به شرح ذیل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گردد .

براین اساس این مهندسین مشاور آمادگی خود را در ارایه هرچه بهتر و بیشتر خدمات مهندسی اعم از مطالعاتی و نظارتی و مدیریت طرح با رعایت کلیه استانداردهای متداول اعلام می دارد .